Тендерска постапка: Изградба на туристички локалитет "Динќут"- место за спорт, релаксација и забава

20.10.2017

Тендерска постапка: Изградба на туристички локалитет "Динќут"- место за спорт, релаксација и забава

 

Референтен број: CB006.1.21.183/Works/Gevgelija5

 

 

 

 

 

 

Општина Гевгелија започнува тендерска процедура за "Изградба на туристички локалитет" Динќут "- место за спорт, релаксација и забава" во рамките на проектот  "Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап", бр. CB006.1.21.183 во Гевгелија со финансиска помош од  Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020.  Тендерската документација е достапна во општина Гевгелија на ул: Димитар Влахов бр.4, 1480 Гевгелија и објавена на следниве веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.gevgelija.gov.mk

 

Крајниот рок за поднесување на понудите е 20.11.2017, 16:00 часот по локално време.

 

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања се објавуваат на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.gevgelija.gov.mk

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon