Тръжна процедура: Доставка на оборудване

27.10.2017

Тръжна процедура: Доставка на оборудване

 

Референтен номер:  CB006.1.21.193-BG-01/27.10.2017

 

 

 

 

Областна администрация – Кюстендил, гр. Кюстендил, Република България, възнамерява да възложи договор за доставка с предмет „Доставка на оборудване“ в три обособени позиции:

1. Доставка на конферентно оборудване и оборудване за 3Д прожекции на закрито;

2. Доставка на изложбено оборудване;

3. Доставка на оборудване за 3Д прожекции на открито.

в Кюстендил, Република България, с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП CCI 2014TC16I5CB006. Тръжното досие е налично на http://www.ipa-cbc-007.eu/ и ще бъде публикувано на уебсайта на Областна администрация-Кюстендил:  http://kn.government.bg.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 28.11.2017.

 

Евентуална допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на уебсайта на Областна администрация-Кюстендил:  http://kn.government.bg и на уебсайта на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/

 

Тръжната документация е достъпна ТУК

Facebook icon
Twitter icon