Тендерска постапка: Испорака на опрема

27.10.2017

Тендерска постапка: Испорака на опрема

 

Референтен број:  CB006.1.21.193-BG-01/27.10.2017

 

 

 

 

Обласната администрација - Ќустендил, град Ќустендил, Република Бугарија, има намера да додели договор за  испорака на опрема во три одделни позиции:

1. Набавка на конференциски опрема и опрема за 3Д проекции во затворен простор;

2. Испорака на изложбена опрема;

3. Набавка на опрема за 3Д проекции на отворено.

во Ќустендил, Република Бугарија, со финансиска поддршка на Програмата за прекугранична соработка Interreg-ИПА CCI 2014TC16I5CB006 Бугарија - Македонија. Тендерската документација е достапна на http://www.ipa-cbc-007.eu/ и на веб-страницата на Обласната администрација-Ќустендил: http://kn.government.bg.

 

Крајниот рок за поднесување на понудите е 28.11.2017.

 

Евентуалната дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на Обласната администрација-Ќустендил: http://kn.government.bg и на веб-страницата на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

Facebook icon
Twitter icon