Tръжна процедура "Доставка на ИТ оборудване за НО - Министерство на местното самоуправление и Съвместен секретариат–клон Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023"

20.11.2020

Tръжна процедура "Доставка на ИТ оборудване за НО - Министерство на местното самоуправление и Съвместен секретариат–клон Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023", в съответствие с правилата на Interreg-ИПП програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006.

 

Референтен номер: Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023-1


Министерство на местното самоуправление, като Национален орган по Interreg-ИПП програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006 възнамерява да възложи договор за "Доставка на ИТ оборудване за НО - Министерство на местното самоуправление и Съвместен секретариат–клон Струмица", по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023, в съответствие с правилата на Interreg-ИПП програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006. Референтен номер: Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023-1

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Крайният срок за подаване на оферти е 13:00 ч. местно време на 04.12.2020.

Facebook icon
Twitter icon