Тендерска постапка "Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023"

20.11.2020

Тендерска постапка - Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат – канцеларија Струмица, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023", во согласност со правилата на Interreg-ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006.

Референтен број: Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023-1


Министерство за локална самоуправа, како Национален орган на  Interreg-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006 има намера да додели договор за  „Набавка на ИТ опрема за НО - Министерство за локална самоуправа и Заеднички секретаријат - канцеларија Струмица “, по Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023, во согласност со правилата на Interreg-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, CCI 2014TC16I5CB006. Референтен број : Interreg-IPA CBC-TA-2020-2023-1

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 13:00 часот по локално време на 04.12.2020.

Facebook icon
Twitter icon