ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА​ "Доставка на оборудване за Културен информационен център "Романса" по проект CB006.1.21.191"

30.11.2018

ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА​ "Доставка на оборудване за Културен информационен център "Романса" по проект CB006.1.21.191"

 

Референтен номер: CB006.1.21.191– PP1 – Supply 1

 

 

   

 

 

    1.       Референтен номер:

CB006.1.21.191– PP1 – Supply 1

 

2.       Дата на публикуване:

06.11.2017

 

3.       Име на програмата:
Програма за  трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония 2014-2020,  CCI No (2014TC16I5CB006)

 

4.       Възложител:

Културен информационен център "Романса", Република Македония

 

5.       Причина за отмяна:

Съответната процедура за доставка е разработена въз основа на процедурите и практическото ръководство (PRAG) версия 2016. Поради промените в PRAG и новата приложима версия от август 2018 г. тръжната процедура, публикувана на 06.11.2018 г., не може да бъде изпълнена. Процедурата за доставка следва да бъде актуализирана, за да съответства напълно на приложимите правила PRAG към датата на откриване на офертата.

 

Facebook icon
Twitter icon