ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА: "Набавка на опрема за Културно информативен центар "Романса" во рамките на проектот CB006.1.21.191"

30.11.2018

ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА: "Набавка на опрема за Културно информативен центар "Романса" во рамките на проектот CB006.1.21.191"

 

Референтен број: CB006.1.21.191– PP1 – Supply 1

 

 

   

 

 

    1.       Референтен број:

CB006.1.21.191– PP1 – Supply 1

 

2.       Дата на објавување:

06.11.2017

 

3.      Име на програмата

Interreg - ИПА Програма за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020

 

4.       Договорен орган:

Културно информативниот центар "Романса"

 

5.       Причина за откажување

Соодветната постапка за набавка е изготвена врз основа на Регулативата за практики и практичен водич (PRAG) од 2016 година. Поради промените во PRAG и новата важечка верзија од август 2018 година не можеше да се спроведе тендерската постапка објавена на 06.11.2018 година. Постапката за набавка треба да се ажурира со цел целосно да се усогласи со применливите правила на PRAG на денот на отворањето на понудата.

 

Facebook icon
Twitter icon