Заседание на Съвместната работна група - 11.03.2022 г.