Трето заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония