Старт на кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия