Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение - 16.10.2020