Четвърто заседание на Съвместния комитет за наблюдение -Берово