Интеррег доброволческа младеж - Interreg Volunteer Youth (IVY)

10.12.2019

Интеррег доброволческа младеж - Interreg Volunteer Youth (IVY) е инициатива за подпомагане на програми и проекти на Interreg. Популяризирана от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия и управлявана от Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), IVY позволява участието на млади хора в проекти за европейско териториално сътрудничество. Бенефициентите по проекти Interreg могат да бъдат домакини на доброволец, който да подкрепя, насърчава и отчита постиженията на сътрудничеството. Доброволецът ще бъде част от вашия екип, ще внесе нови идеи и ще помогне за реализирането на проекта и ще рекламира резултатите от него. Всеки опит е от минимум 2 до максимум 6 месеца. Процедурата за кандидатстване е проста и AEBR търси кандидати благодарение на партньорството с Европейския корпус за солидарност (European Solidarity Corps). AEBR подпомага финансово доброволеца, покрива застраховката и помага на доброволците да се преместят. От март 2017 г. почти 400 доброволци са се присъединили към IVY, допринасяйки за видимостта на проектите на Interreg в цяла Европа.

Следете техните истории: https://www.interregyouth.com/blog.

 

Целта на IVY е да направи Interreg и неговото измерение за солидарност по-видимо сред гражданите на ЕС, като същевременно повиши информираността за неговите проекти.

За да научите повече, свържете се през:  ivy@aebr.eu.

 

Website: https://www.interregyouth.com/

Facebook: https://www.facebook.com/InterregYouth

Twitter: https://twitter.com/InterregYouth

Instagram: https://www.instagram.com/interregvolunteer/

 

 

Facebook icon
Twitter icon