Информация относно смяна на адреса на деловодството на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

05.10.2020

Уважаеми бенефициенти,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 05.10.2020 г. (понеделник) всички документи до Управляващия орган на програмите за ТГС следва да се предават в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, намиращо се на адрес: гр. София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19.

Facebook icon
Twitter icon