Ден на европейското сътрудничество 2018 в Рибново

25.09.2018

На 21 септември 2018 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Управляващ орган на Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония) и община Гърмен отбелязаха Деня на европейското сътрудничество с фолклорен фестивал  в село Рибново, община Гърмен. 

Идеята за тазгодишното честване беше представяне на фолклорното и културно наследство на двете страни чрез музика, танци и показване на специфични обичаи и традиции. Фестивалът даде възможност на обществеността да се запознае с българския и македонския фолклор. В рамките на фестивала беше открито обновеното читалище „Изгрев“ в село Рибново по проект CB006.1.21.001 - "Развитие на туризма в трансграничния район Босилово - Гърмен чрез запазване на местните културни традиции" и изложението на музикални инструменти и народни носии.

 

Facebook icon
Twitter icon