Указание на министъра на финансиите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти

10.01.2018

Указанието на министъра на финансиите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти можете да намерите ТУК

Facebook icon
Twitter icon