Форума за търсене на партньори по втората Покана за набиране на проектни предложения приключи успешно

14.03.2018

На 14.03.2018 г., в  гр. Делчево, Република Македония се проведе Форум за търсене на партньори по втората Покана за набиране на проектни предложения по Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество  България-Македония. Събитието беше организирано от Съвместния секретариат, със съдействието на Управляващия орган и Националния партниращ орган по Програмата.   

Във форума взеха участие повече от 140 представители на  регионални и местни администрации, неправителствени организации, образователни и културни институции, природни паркове и др.  от трансграничния регион.

Целта на форума беше да запознае участниците с принципа на партньорство и изискванията за работа в екип при подготвянето на проекти по Програмата, както и да съдейства за установяване на контакти между потенциални партньори от България и Македония, които биха искали да кандидатстват със съвместни проекти по Втората покана.

Facebook icon
Twitter icon