Форум за търсене на партньори - Делчево - 14.03.2018