2-ро заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Interreg VI-A IPA България - Северна Македония Програма 2021 -2027

16.03.2023
Event date: 
28.03.2023 12:30 to 16:00
Facebook icon
Twitter icon