Втор состанок на Стратешкиот одбор на територијалната стратегија во рамките на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027

16.03.2023
Event date: 
28.03.2023 12:30 to 16:00
Facebook icon
Twitter icon