Второ заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021 -2027

29.03.2023

На 28 март 2023 г. в София се проведе второто заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021 -2027.

Срещата бе ръководена от председателя г-н Илко Стоянов – кмет на Община Благоевград и съпредседателя г-жа Андреа Златковска от Източен планов район. Към присъстващите се обърнаха представителите на Управляващия орган (УО) г-жа Десислава Георгиева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Татяна Яневска от Министерството на местното самоуправление – Национален орган (НО) на Програмата.

На тази сесия членовете на Стратегическия съвет разгледаха и приеха Методика за идентификация на концепции на проектни предложения, проекта на Насоки за открита покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения, създаване на Проект за управление на изпълнението на териториалната стратегия и обсъдиха други въпроси, свързани с функционирането на Стратегическия съвет.

Facebook icon
Twitter icon