Второ заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021 -2027