ТРАНСГРАНИЧЕН ОРИЕНТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ за програми за сътрудничество по ИПП ТГС програмите с участието на региони на Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция

23.10.2020

Този документ излага ключови характеристики на трансграничния регион между Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция очертава варианти и насоки за програмиране на следващите програми Interreg по тази граница. Той е част от поредица подобни документи, изготвени от ГД „Регионална политика“ за всички сухопътни граници на ЕС (и границите с Норвегия и Швейцария).

Целта на настоящия документ е да служи като основа за конструктивен диалог в трансграничните региони и с Европейската комисия за програмите за трансгранично сътрудничество Interreg 2021-2017 между Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция.

Facebook icon
Twitter icon