ТРАНСГРАНИЧЕН ОРИЕНТАЦИСКИ ДОКУМЕНТ за програми за прекугранична соработка по IPA CBC програмите со учество на региони на Република Бугарија, Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција

23.10.2020

Овој документ ги утврдува клучните карактеристики на прекуграничниот регион помеѓу Република Бугарија, Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција и ги истакнува опциите и насоките за програмирање на следните програми на Interreg долж таа граница. Тој е дел од низата слични документи подготвени од ГД РЕГИО за сите копнени граници на ЕУ (и границите со Норвешка и Швајцарија).

Целта на овој документ е да послужи како основа за конструктивен дијалог во рамките на прекуграничните региони и со Европската комисија за програмите за прекугранична соработка Interreg за програмскиот период 2021-2017 година помеѓу Република Бугарија, Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција.

Facebook icon
Twitter icon