Јавна расправа за следниот програмски период - Благоевград

16.09.2019
Event date: 
17.09.2019 11:00 to 15:00

Сала “22-ри септември” - зграда на општинска администрација Благоевград, Благоевград

Facebook icon
Twitter icon