ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА за "Градежни работи на Кадин мост - село Невестино"

20.05.2020

ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА за "Градежни работи на Кадин мост - село Невестино"

Референтен број: CB006.2.21.108  - W  


 

 

 

1.       Референтен број:

CB006.2.21.108-W

2.      Дата на објавување:

30.01.2020

3.       Име на програмата:

Interreg - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020, Повик бр. 2014TC16I5CB006 – 2018 -2

4.       Договорен орган:

Општина Невестино

ул. Владимир Поптомов бр.17

Невестино, 2595

Бугарија

Телефон: +359 7915 2230

5.       Причина за откажување

Тендерската постапка е откажана врз основа на клаузула 2.6.13 од PRAG - сите технички прифатливи понуди ги надминуваат достапните финансиски ресурси.
 

Facebook icon
Twitter icon