ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА - Градежно монтажни работи за подобрување на туристичката инфраструктура во општина Ќустендил во рамки на проектот CB006.2.21.143 на општина Ќустендил, Република Бугарија

02.04.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН  ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА  - Градежно монтажни работи за подобрување на туристичката инфраструктура во општина Ќустендил во рамки на проектот CB006.2.21.143 на општина Ќустендил, Република Бугарија


Известувањето за склучен договор за јавна набавка е достапно ТУКА

Facebook icon
Twitter icon