Градежни работи за локалитетот: "Поправка и имплементација на мерки за енергетска ефикасност во зградата на читалиште " Георги Тодоров 1855 "во рамките на проектот CB006.1.21.191

05.02.2018

Градежни работи за локалитетот: "Поправка и имплементација на мерки за енергетска ефикасност во зградата на читалиште " Георги Тодоров 1855 "во рамките на проектот CB006.1.21.191

 

Референтен број: CB006.1.21.191 – PP2 – Works 1

 

 

Читалиштето "Георги Тодоров 1855" има намера да додели договор за работа за градежни работи за локалитет: "Поправка и имплементација на мерки за енергетска ефикасност во зградата на читалиште " Георги Тодоров 1855 "во рамките на проектот CB006.1.21.191 во Општина Белица со финансиски помош од Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014-2020. Тендерската документација е достапна за преглед во читалиштетот "Георги Тодоров 1855", ул. Владимир Поптомов 95, Белица 2780, Бугарија и е објавена на интернет страницата на читалиштето http://library.belitsa.com/ како и на интернет страницата на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Крајниот рок за поднесување на понудите е: 09.03.2018, 13.00 час. (локално време).

 

Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на интерент страницата на читалиштето http://library.belitsa.com/ и на интернет страницата на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu.   

 

 

Тендерската документација може да ја најдете ТУКА

Facebook icon
Twitter icon