Заедничка работна група - прва средба - Софија 09.10.2019 година