Втор состанок на Заедничката работна група за Interreg - IPA Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027

03.02.2021
Event date: 
11.02.2021 11:00 to 15.02.2021 13:30
Facebook icon
Twitter icon