Техничко одржување

17.11.2020

Почитувани корисници и бенефициенти,

Информациските системи за управување и порталите за корисници нема да бидат достапни привремено заради техничко одржување и надградби и ажурирања на софтверот. Очекуваме системот да биде оперативен на 19 ноември 2020 година.

Facebook icon
Twitter icon