Техничко одржување

30.09.2019

Почитувани корисници и бенефициенти,

Информациските системи за управување и порталите за корисници нема да бидат достапни привремено заради техничко одржување и надградби и ажурирања на софтверот. Очекуваме системот да биде оперативен на 3 пктомври 2019 година.

Facebook icon
Twitter icon