Технички проблеми со MIS и BP

06.11.2020

Почитувани корисници и бенефициенти,

Информацискиот систем за управување (MIS) и Порталот за бенефициенти (BP) се привремено недостапни поради технички проблеми. Очекуваме системот наскоро повторно да работи.

Facebook icon
Twitter icon