Oнлајн анкета

31.05.2019

Почитувани,

Во тек е извршување на ревизија на успешност од страна на Државниот завод за ревизија на тема ,, Програма Интерег-ИПА за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија – Република Бугарија( 2014 -2020). Од страна на Државен завод за ревизија изготвена е  Анкета-Прашалник со цел да добиеме  информации и сознание за евентуални проблеми и пречки со кои се соочувате при аплицирање и имплементирање на евентуалните проекти субвенционирани од страна на Програмата. 

Ве замолувам и ве поканувам да издвоите 15 минути од ваше време за пополнување на онлајн анкетата со цел да придонесите во идентификување на евентуалните проблеми и тешкотии со кои се соочите како потенцијални корисници при аплицирање и користење на овие европски средства.

http://www.ipa-cbc-007.eu/anketen-p-r-sh-l-n-i-k

 

Однапред ви благодариме

Facebook icon
Twitter icon