Објавен тендер

18.02.2014

Тендер за Прелиминарна оценка и стратешка оценка на животната средина на Програмите за прекугранична соработка, кофинансирани од Инструментот за претпристапна помош, кои Република Бугарија ќе ги управува во програмскиот период 2014-2020

Прелиминарна оценка и стратешка оценка   на животната средина на Програмите за прекугранична соработка, кофинансирани    од Инструментот за претпристапна помош, кои Република Бугарија ќе ги управува во програмскиот период 2014-2020

 

Lot 1: 2007CB16IPO006– TA – 2014-1

Lot 2: 2007CB16IPO007– TA – 2014-1

Lot 3: 2007CB16IPO008– TA – 2014-1

 

Министерството за регионален развој, Генералниот директорат "Управување на територијалната соработка", објавува тендер за"Прелиминарна проценка и стратешка оценка на животната средина на Програмите за прекугранична соработка, кофинансирани од Инструментот за претпристапна помош, кои Република Бугарија ќе ги управува во програмскиот период 2014-2020"со финансиска поддршка на ИПА Програмите за прекугранична соработка 2007-2013, односно Бугарија-Србија, Бугарија и Македонија, Бугарија-Турција.

Тендерската документација е достапна на следните интернет страници:http://www.ipacbc-bgrs.euhttp://www.ipa-cbc-007.euhttp://www.ipacbc-bgtr.eu како и на сајтот на Министерството за регионален развој:www.mrrb.government.bg

Крајниот рок за поднесување на понудите е 21 Март 2014 година, 17:00 часот по локално време.

 

Тендерската документација  може да ја најдете ТУКА

CANCELLATION OF A SERVICE TENDER PROCEDURE

Cancellation notice can be found HERE 

 

 

Facebook icon
Twitter icon