Јавни расправи во врска со Извештајот за стратегиска оцена на животната средина (ИСОЖС)во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027

04.02.2022
Event date: 
07.02.2022 09:00 to 09.02.2022 12:00

---------------------------

07.02.2022 - Куманово

08.02.2022 - Штип

09.02.2022 - Струмица

Facebook icon
Twitter icon