Поедноставена тендерска постапка за „Обезбедување логистичка и техничка поддршка за настани поврзани со реализација на програмите за прекугранична соработка INTERREG-IPA“

03.11.2022

Јавна набавка со предмет „Обезбедување логистичка и техничка поддршка за настани поврзани со реализација на програмите за прекугранична соработка INTERREG-IPA“

Дирекцијата „Управување со територијална соработка“ на Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија објавува отпочнување на јавна набавка со предмет „Обезбедување логистичка и техничка поддршка за настани поврзани со реализација на програмите за прекугранична соработка INTERREG -IPA“ според Практичниот водич за правила за јавни набавки за надворешни дејства на ЕУ (PRAG).

Крајниот рок за поднесување апликација е 03.12.2022 до 17:00 часот (локално време)

 

Facebook icon
Twitter icon