Објава за започнување на јавна набавка за избор на изведувач за обезбедување на услуга „Организација на настани во рамките на програмите за прекугранична соработка Interreg - ИПА 2014-2020 година, управувани од Република Бугарија“

05.05.2020

Дирекцијата "Управување со територијална соработка" при Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија, како управувачки орган, објавува започнување на јавна набавка за избор на изведувач за обезбедување на услугата „Организирање настани во рамките на програмите за прекугранична соработка Interreg - ИПА 2014-2020 година, управувани од Република Бугарија“ во согласност со Практичниот водич за правила за спроведување на јавни набавки за надворешни дејности (PRAG).

Крајниот рок за поднесување на формуларот за аплицирање е 15.06.2020 година, 17:30 часот (по локално време).

Известувањето за договорот е објавено во базата на податоци TED - Дополнување на Службениот весник на Европската унија (OJ / S) и е достапно на http://ted.europa.eu под број 2020/S 087-207805, како и на прикачениот фајл кој може да го најдете ТУКА.

Facebook icon
Twitter icon