Јавна набавка со предмет „Подготовка на територијални стратегии за интегрирани мерки во рамките на Целта на кохезивната политика 5 „Европа поблиску до граѓаните“ во рамките на идните Interreg - ИПА програми за прекугранична соработка

04.11.2020

Јавна набавка со предмет „Подготовка на територијални стратегии за интегрирани мерки во рамките на Целта на кохезивната политика 5 „Европа поблиску до граѓаните“ во рамките на идните програми за прекугранична соработка Interreg - ИПА Бугарија - Северна Македонија и Бугарија - Турција 2021-2027“


Дирекција "Управување со територијална соработка" при Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија (во својство на Управувачки орган на горенаведените програми) објавува започнување на јавна набавка со предмет „Подготовка на територијални стратегии за интегрирани мерки во рамките на Целта на кохезивната политика 5 „Европа поблиску до граѓаните“ за идните Програми за прекугранична соработка INTERREG - ИПА Бугарија - Северна Македонија и Бугарија - Турција 2021-2027 година “ според Практичниот водич за правилата за јавни надворешни набавки (PRAG).

Крајниот рок за доставување на формулар за апликација е 7 декември 2020 година, 17:30 часот (по локално време).

Facebook icon
Twitter icon