Нова верзија на PRAG за 2016 година - кратко резиме

27.01.2016

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) за 2016 година стапи во сила на 15.01.2016 година.

Краткото резиме на промените во верзијата на PRAG можете да го најдете ТУКА.

 

Facebook icon
Twitter icon