Онлайн обучение за българските членове на екипите за управление на проекти

16.07.2020
Event date: 
16.07.2020 09:30 to 14:30
Facebook icon
Twitter icon