Въпроси и отговори по тръжната процедура за „Доставка на оборудване за гасене на пожари“ в 4 лота с реф.№ CB006.2.12.067-SUPPLY-PP2-2

24.11.2021

Въпроси и отговори по тръжната процедура за „Доставка на оборудване за гасене на пожари“ в 4 лота  с реф.№ CB006.2.12.067-SUPPLY-PP2-2

Референтен номер: CB006.2.12.067-SUPPLY-PP2-2


Въпроси и отговори по тръжната процедура за „Доставка на оборудване за гасене на пожари“ в 4 лота по ИНТЕРРЕГ -  ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006 можете да намерите на следния линк: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Facebook icon
Twitter icon