Тръжна процедура за реконструкция на част от коритото на река Брегалница в Берово, изграждане на тротоар и осветление

10.09.2019

Тръжна процедура за реконструкция на част от коритото на река Брегалница в Берово, изграждане на тротоар и осветление

Референтен номер: CB006.2.12.120 - PP2 / TP1


Община Берово започва тръжна процедура за реконструкция на част от коритото на река Брегалница в Берово, изграждане на тротоар и осветление с референтен номер CB006.2.12.120 - PP2 / TP1. Тръжната процедура е стартирана по проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“, реализиран с финансова помощ от INTERREG - ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020, CCI 2014TC16I5CB006.

Тръжното досие е достъпно на уебсайта на програмата и на уебсайта на Община Берово:

http://www.ipa-cbc-007.eu/

https://www.berovo.gov.mk/

Крайният срок за подаване на офертите е 10.10.2019 г. в 14:00 ч. (Македонско време).

 

Евентуална допълнителна информация, свързана с тази тръжна процедура, ще бъде публикувана на горепосочените уебсайтове.

 

Тръжното досие е достъпно ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon