Тръжна процедура за "Производство на 3D видеоклипове"

14.02.2018

Тръжна процедура за "Производство на 3D видеоклипове"

 

Референтен номер: CB006.1.21.193 /PP2-04

 

 

Център за развитие на Третия североизточен район за планиране стартира тръжна процедура за "Производство на 3D видеоклипове" в Североизточния район за планиране и област Кюстендил, с реф. № CB006.1.21.193 / PP2-04. Тръжната процедура е част от изпълнение на проект "Насърчаване на привличането на туристически атракции в 3D - TAP 3D" и с финансовата подкрепа на Interreg - ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020.

Тръжното досие е на разположение за проверка в Центъра за развитие на Третия североизточен район за планиране,  Ул. "Илинденска", 1300 Куманово и публикувана на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.northeastregion.gov.mk

 

Крайният срок за подаване на оферти е 16.03.2018, 12:00  (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;   http://www.northeastregion.gov.mk

 

Тръжното досие е на разположение ТУК

Facebook icon
Twitter icon