Тръжна процедура за „Доставка на оборудване за гасене на пожари“ в 4 лота

05.11.2021

Тръжна процедура за „Доставка на оборудване за гасене на пожари“ в 4 лота:

 

ЛОТ 1: Доставка на пикап с цялостно оборудване за гасене на пожари;

ЛОТ 2: Доставка на противопожарно командно превозно средство;

ЛОТ 3: Доставка на лични предпазни средства за пожарникари;

ЛОТ 4: Доставка на пожарни маркучи.

 

Референтен номер: CB006.2.12.067-SUPPLY-PP2-2


Главна дирекция „Пожарна безопасност и гражданска защита“ - МВР възнамерява да възложи договор за доставка за „Доставка на оборудване за пожарогасене“ в 4 лота:

ЛОТ 1: Доставка на пикап с цялостно оборудване за гасене на пожари;

ЛОТ 2: Доставка на противопожарно командно превозно средство;

ЛОТ 3: Доставка на лични предпазни средства за пожарникари;

ЛОТ 4: Доставка на пожарни маркучи.

в Гоце Делчев с финансова помощ от Европейския съюз по  Interreg-ИПП Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония. Тръжното досие е на разположение в София, България, бул. „Никола Габровски“, № 30 и ще бъде публикуван в допълнението към Официален вестник на ЕС (TED eTendering), на уебсайта на Възложителя: https://www.mvr.bg/gdpbzn и на официалния уебсайт на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 07.12.2021, 17:00ч. (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси ще бъдат публикувани на TED (eTendering) и също достъпни на уебсайта на Възложителя: https://www.mvr.bg/gdpbzn и на официалния уебсайт на програмата http: // www .ipa-cbc-007.eu.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon