Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

12.01.2016
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България.

Тръжното досие е на разположение rar.gif Tender_dossier.rar (8.9 MB)

Крайният срок за подаване на оферти е 10.02.2016. 17:00 ч. местно време.

Facebook icon
Twitter icon