Техническа среща по ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество - 09 декември 2014 г. - София