Съвместна работна група одобри окончателния проект на документа от ИПП Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020