Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg - ИПП Програмата за ТГС България - Македония