Първа среща на съвместния комитет за наблюдение по програмата Interreg-IPA CBC 2014-2020 се проведе в София